söndag 13 september 2009

Några ord

Det var ett tag sen vi fick några ord på vägen. Tänkte det kunde vara på plats med några citat och tänkvärda ord från Mia Törnblom igen. Ny månad, nya möjligheter, nya mål...
Så här kommer några tankar ur kapitlet september;


Om vi stärker vår självkänsla blir
det inte längre så viktigt att alla ser
och uppmärksammar allt vi gör och är.
Vi har lärt oss att bekräfta
oss själva och det räcker!


___________________________


Vi kan välja att ta ansvar för
vårt liv och våra handlingar
oavsett vad livet har fört med sig.


____________________________


Om du gör vad du alltid har gjort,
får du samma resultat
som du alltid har fått.


_________________________


Förmågan att idag tänka annorlunda
jämfört med igår, skiljer den
vise från den envise.

___________________

Å en bild från paradiset där själ och kropp möts, med fötterna i två världar får jag här vara hel.


Fammah gaajhkh dovnesh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar