torsdag 22 mars 2012

Jojka å du är aldrig ensam

När man är ute och föreläser om sin kultur och sitt arv och sin identitet så får man gräva djupt i sig själv och i all fakta i ämnet mig själv och min identitet. Det är en styrka att ha en tillhörighet och jag märker hur elever och lärare farsineras av det jag berättar och förmedlar. Kanske är det så att vi alla söker vårt tillhörighet och vill höra till ngt. Har än mer fått förstå vilken lycka det är att vara född i en så stark och speciell kultur. Det är både en gåva och en förpliktelse med både krav och gåvor.

Att lyssna på en jojk är en stark kraft och hörde i en intervju om jojk ett ord som jag burit med mig och som jag vill förmedla vidare och som jag tycker är det bästa sättet att förklara vad en jojk är är:
Att där orden tar slut tar jojken vid!
Foto: åabpa

...eller om du har jojken är du aldrig ensam!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar